نویدبخشان سلامت البرز تولیدکننده انواع نخ و سوزن های جراحی

مصنوعی

نخ جراحی نایلون

نخ جراحی نایلون از پلیمر پلی آمید تشکیل شده است و از نوع غیر قابل جذب مصنوعی میباشد...