نویدبخشان سلامت البرز تولیدکننده انواع نخ و سوزن های جراحی

نخ جراحی کاتگوت کرومیک ​

نخ جراحی کاتگوت کرومیک

نخ جراحی کرومیک از بافت پیوندی تمیز شده (کلاژن)گرفته شده و از روده گوسفند تهیه شده است و از نوع قابل جذب طبیعی می باشد.

نخ جراحی کاتگوت کرومیک نویدبخشان از نوع تابیده شده ی دیر جذب ، در محلول نگهدارنده الکل 90% ،گلیسیرین 2% ،آب مقطر 8% بسته بندی می شوند و در رنگ قهوه ای و به مصرف کنندگان ارائه می گردد. نخ جراحی کاتگوت کرومیک با محلولی از نمک های کرومیک آغشته می شود.

موارد استفاده:

نخ های کرومیک در نزدیک کردن و یا بستن نسج نرم و یا دوختن بافت های برش خورده یا زخم شده مورد استفاده قرار می گیرد و به بدن کمک میکند تا بدن خود را زودتر ترمیم کند.

تاثیرات:

  •  نوع نخ کرومیک دیر تر از نخ پلین جذب می شود.
  • نخ کاتگوت کرومیک در بافت عفونی سریع تر از بافت غیرعفونی جذب می شود.
  •  نخ کاتگوت کرومیک در نسوجی که مقدار آنزیم های پروتئولیتیک بیشتری وجود دارد، مانند ترشحات معده، دهانه رحم و واژن سریع تر جذب می شود.

نحوه عرضه محصول:

 محصول کرومیک از سایزهای 2 تا 0/6  و در جعبه های 24 عددی عرضه می گردد.

تاریخ انقضاء:

تاریخ انقضا 3 سال پس از تاریخ تولید می باشد که بر روی جعبه ها و محصولات ذکر شده است.