نویدبخشان سلامت البرز تولیدکننده انواع نخ و سوزن های جراحی

مصنوعی

نخ جراحی پلی گلیکولیک اسید

نخ جراحی پی جی ای از تار های هموپلیمری اسید گلیکولیک تشکیل شده است و از نوع قابل جذب مصنوعی می باشد...